The Leader in Me

In relatie tot onze visie is gekozen voor The Leader in Me (TLIM) als pedagogisch-didactische doorgaande lijn. TLIM is een bewezen vorm van omgang met kinderen door het delen en geven van verantwoordelijkheden, in samenwerking met andere leerlingen en leerkrachten. Kinderen worden sterker op sociaal-emotioneel gebied en in een veilige omgeving. The Leader in Me past daarom precies op onze visie.

De zeven gewoonten

Uitgangspunt van The Leader in Me is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door (zelf)leiderschap, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. We werken daarbij vanuit de onderstaande zeven gewoonten: 

Gewoonte 1: Wees proactief
We leren kinderen initiatief te durven nemen, eigen verantwoordelijkheid te hebben en emoties te reguleren.

Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen
We leren kinderen om van achteren naar voren te werken. Dus we laten ze de toekomst voor zich zien; waar willen ze naartoe? Vervolgens maken ze plannen, stellen ze doelen en doen ze dingen die ertoe doen, die verschil maken.

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst
We helpen kinderen bij het stellen van prioriteiten: wat moet eerst gebeuren? Wat hoeft niet gedaan te worden omdat het niet bijdraagt aan het gestelde doel?

Gewoonte 4: Denk win-win
We leren kinderen om te zoeken naar win-winoplossingen (goed voor ons allebei).

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
We leren kinderen hoe belangrijk het is om naar de ander te luisteren, gevoelens te begrijpen en te accepteren dat daarin verschillen kunnen bestaan. Het is belangrijker om eerst iemand te begrijpen, voordat je zelf begrepen kan worden.

Gewoonte 6: Creëer synergie
We stimuleren samenwerking binnen ons kindcentrum, want samen bereik je meer. Bovendien kun je van elkaar leren.

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp
We stimuleren kinderen om balans te vinden, want dat heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen.

De zeven gewoonten helpen de kinderen om:

  • op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen;
  • tijd zinvol te besteden;
  • zich bewust te worden van hun eigen zijn en kunnen - elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden;
  • de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken;
  • plezier te hebben in leren.


Het is belangrijk om te weten dat bovenstaande uiteraard niet alleen voor kinderen geldt, maar voor iedereen in ons kindcentrum. Binnen ons team is een lighthouseteam geformeerd van drie leerkrachten en de directeur. Het lighthouseteam borgt, stimuleert en volgt  de voortgang van leiderschap (The Leader in Me) in onze school.