Schooltijden

Ons kindcentrum heeft een continurooster.

Lessen:   8.30-14.15 uur (woensdags tot 12.15 uur).

  • 1e bel:     8.15 uur: de kinderen kunnen naar binnen; de leerkrachten zijn in de lokalen aanwezig.
  • 2e bel:     8.25 uur: de kinderen moeten naar binnen.

 

We gaan tussen 8.15 en 8.25 uur naar binnen bij onze eigen ingang. We hangen onze jas aan de kapstok en gaan daarna in de klas rustig aan het werk. Er is per twee lokalen een eigen ingang met garderobe, waar plaats is voor een jas en een kleine rugzak.


Om 10.30 uur en om 12.30 uur hebben de kinderen pauze.