Zorg

Leerlingenzorg neemt op Kindcentrum Baggelhuizen een belangrijke plaats in. We hebben ervoor gekozen om deze (extra) zorg vooral in de groep te laten plaatsvinden. Op ons kindcentrum besteden we veel aandacht aan begeleiding. Denk aan extra tijd om de leerstof eigen te maken of extra instructie. Ook hebben we natuurlijk aandacht voor de kinderen die behoefte hebben aan versnelling en verbreding. 

Kindcentrum Baggelhuizen heeft een schoolzorgteam, met daarin de intern begeleider (ib'er) en de directeur. De ib'er coördineert de zorg voor leerlingen die op een of meerdere aspecten moeilijkheden ondervinden in het leerproces of op sociaal-emotioneel vlak. Het schoolzorgteam neemt initiatieven tot het ontwikkelen van nieuw beleid en bespreekt en bewaakt de zorg voor alle leerlingen op school. We hebben er als kindcentrum voor gekozen om deze zorg waar mogelijk in de groep te laten plaatsvinden. Hierin staat de rol van de leerkracht centraal, want hij of zij is verantwoordelijk voor alle kinderen in de groep. De leerkracht wordt hierin ondersteund door het zorgteam, dat eventueel extra hulp kan inschakelen. 

Expertise
Op Kindcentrum Baggelhuizen werken we handelingsgericht, wat betekent dat we een oplossingsgerichte houding hebben. We kijken naar de totale ontwikkeling van een kind en houden rekening met zijn of haar onderwijsbehoeften. Zo werken we bijvoorbeeld altijd op drie niveaus, zodat ieder kind op zijn of haar niveau kan presteren. Binnen de school beschikken we over diverse specialisten die het team waar nodig ondersteunen. Zo hebben we een rekenspecialist, een meer- en hoogbegaafdheidsspecialist en een specialist Het Jonge Kind.