Opvang op ons kindcentrum

Afbeeldingsresultaat voor buitenschoolse opvang plateau

Op Kindcentrum Baggelhuizen wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ook verschillende soorten opvang aangeboden. Plateau Kinderopvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, zowel buitenschoolse opvang, peuteropvang als kinderdagopvang. 

De verschillende vormen van opvang zijn allemaal gevestigd in ons kindcentrum, waar kinderen - en hun ouders - terechtkunnen voor kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De kinderdagopvang van 0 tot 4 jaar is te vinden in Kinderopvang Het Schakelveld, naast ons kindcentrum. De mogelijkheden bij Plateau Kinderopvang zijn groot en zorgen ervoor dat onze leerlingen de hele dag op dezelfde locatie kunnen blijven. Daarnaast kun je bij de opvangorganisatie kiezen voor vaste dagen, maar ook voor een meer flexibele vorm van opvang. 

Meer informatie
Meer informatie over kinderopvang op Kindcentrum Baggelhuizen is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang. Hier staan ook de GGD-rapportages van de locatie. Meer weten over de verschillende vormen van opvang? Bekijk ook dan de website van Plateau Kinderopvang.

Buitenschoolse opvang Kindcentrum Baggelhuizen

Op onze eigen buitenschoolse opvang (bso Kindcentrum Baggelhuizen) bieden wij het hele jaar door opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit kan voor of na schooltijd zijn, maar ook in vakanties kun je bij ons terecht. Gewoon in ons eigen vertrouwde schoolgebouw, dus je bent er direct als de school uit is. Dat is lekker makkelijk en vertrouwd!

Er is ruimte voor spelen, ontdekken en samendoen, maar ook voor lekker niets doen en ontspannen. Het aanbod van activiteiten is vrijblijvend.

We organiseren leuke activiteiten waaruit je zelf kunt kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld heerlijk buiten spelen, onder begeleiding sporten met kleine materialen in onze gymzaal, binnenspelen in de steeds wisselende gevarieerde hoeken op de leerpleinen van onze school of gewoon even lekker wegkruipen in een hoekje met een boekje.

In overleg is heel veel mogelijk. Zit je bijvoorbeeld op zwemles of een andere sport? Wij kunnen je dan eventueel brengen en halen. Ontbijten ‘s morgens of een warme maaltijd aan het eind van de dag? Ook daarvoor zijn mogelijkheden na overleg.

Wij nodigen je van harte uit om een kijkje te komen nemen. En neem je ouders ook gezellig mee. Onze bso is onderdeel van Plateau Kinderopvang. Je kunt voor een afspraak of andere vragen contact opnemen met:

Rik Talens
Directeur Kindcentrum Baggelhuizen
0592-820570
directie@kindcentrum-baggelhuizen.nl
www.kindcentrum-baggelhuizen.nl

Kijk voor meer informatie op Plateau Kinderopvang

Plateau Kinderopvang voor peuters

Op al onze kindcentra waar kinderdagopvang aangeboden wordt, bieden wij de kinderen voor- en vroegschoolse educatie (vve). Daarbij is specifiek aandacht voor de peuters en is er voor de drieplusgroepen een zeer divers aanbod met Uk en Puk-activiteiten.

Door actief te spelen en bezig te zijn, leren de peuters, en meer specifiek de drieplussers, nieuwe vaardigheden toepassen en oefenen die belangrijk zijn voor de overgang naar het onderwijs. Samen spelen, zingen, luisteren naar de juf die voorleest, werken met allerlei materialen zoals klei, papier, verf, lijm of potloden. Door te spelen, leren de kinderen om de wereld om zich heen te zien en te begrijpen. Dat vinden wij belangrijk en zo bieden wij de peuters van Assen een optimale overgang naar het basisonderwijs.

Meer informatie en mogelijkheden voor aanmelden is te vinden op: Plateau Kinderopvang

Kinderopvang Het Schakelveld

Locatie: MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1D, 9405 HX Assen

U bent op zoek naar kinderopvang met warme en echte aandacht voor uw kind? Ongetwijfeld brengt dat vragen met zich mee. 'Heeft mijn kind het straks naar zijn/haar zin op de opvang? Wordt er goed ingespeeld op de behoeften van mijn kind?' Maar ook: 'Wat zijn de kosten?' Allemaal vragen die wij heel goed begrijpen en waar we u graag alles over vertellen.

Bij Kinderopvang Het Schakelveld kan het jonge kind de wereld ontdekken. We nemen uw kind bij de hand wanneer het nodig is en geven het de ruimte waar het kan. Uw baby of peuter kan de wereld om zich heen op een veilige, vertrouwde manier ontdekken bij Kinderopvang Het Schakelveld.

Kinderopvang Het Schakelveld biedt voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar dagopvang en peuteropvang. Bij de dagopvang kunt u kiezen tussen de ochtend en/of de middag.

Verlenging van de dagdelen is mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantcontact (0592-301993 of e-mail: kinderopvang@plateau-assen.nl).

Tarieven

Kijk hier voor de tarieven. We leveren graag maatwerk in overleg met u. Kinderopvang Het Schakelveld biedt dan ook een breed scala aan contractmogelijkheden. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met de afdeling Klantencontact via 0592-301993 of via e-mail: kinderopvang@plateau-assen.nl.

Meer informatie of aanmelden

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen bij Kinderopvang Het Schakelveld. U kunt daarvoor contact opnemen met:

  • Plateau Kindcentrum Baggelhuizen, Rik Talens, 0592-820570
  • CKC Het Octaaf, Elizabeth Kraster, 0592-351506

U kunt zich ook direct aanmelden via het aanmeldformulier op de site van Plateau Kinderopvang via www.plateau-kinderopvang.nl Daarop kunt u aangeven of u uw kind aanmeldt voor

  1. Kinderopvang 0-4 jaar
  2. Peuteropvang 2-4 jaar
  3. Buitenschoolse opvang

Wij hopen u en uw kind snel te mogen verwelkomen.

Samenwerking

De onderwijsbesturen Plateau en CKC Drenthe hebben onderling afspraken gemaakt voor het aanbieden van kinderopvang in de multifunctionele accommodaties (mfa's) in Assen. Daarmee zorgen zij gezamenlijk voor een herkenbare en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dit betekent voor klanten van Kinderopvang Het Schakelveld dat zij de financiële en contractuele kant afhandelen met Plateau Kinderopvang.

Kinderopvang Het Schakelveld
0592-301993
kinderopvang@plateau-assen.nl