Klachtenregeling

Wil je als ouder of verzorger een klacht indienen over iets dat voorgevallen is op ons kindcentrum? Ben je ontevreden over bepaalde zaken of heb je een andere klacht? We gaan graag met je in gesprek, zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing.

Heeft de klacht te maken met de groep waarin jouw kind zit? Dan kun je altijd eerst terecht bij de groepsleerkracht. Deze kent het kind en de klas het beste en kan in veel gevallen voor een oplossing zorgen. Als de leerkracht het probleem niet kan oplossen, dan kun je altijd een afspraak maken met de directeur.

Het kan voorkomen dat de klacht dan nog niet opgelost is of dat je niet tevreden bent met de afhandeling. Dan kun je contact opnemen met de directeur-bestuurder van Plateau Integrale Kindcentra. Of je kan contact zoeken met de vertrouwenspersoon van Plateau, mevrouw Yvonne Kamsma. Zij is te bereiken via 06-12649493 of via info@viavitalis.nl.

Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden in onze schoolgids.