Aanmelden

Ben je op zoek naar een kinderopvang die écht aandacht heeft voor je kind? Dan ben je bij Plateau Kinderopvang aan het juiste adres. Aanmelden kan via een aanmeldformulier op de website van Plateau Kinderopvang. 

Wanneer er plaats is, ontvang je via een e-mail een aanbod voor plaatsing. Is er een wachtlijst? Dan krijg je een alternatief aanbod met bijvoorbeeld een andere locatie of latere aanvangsdatum. De aanmelding is definitief nadat het plaatsingsbewijs is ondertekend. IntakegesprekOngeveer twee weken voor de eerste opvang word je uitgenodigd voor een intakegesprek met een van onze pedagogische medewerkers. Je wordt rondgeleid op het kindcentrum en krijgt informatie over de gang van zaken op de locatie. Natuurlijk is er tijdens het gesprek ruimte om je vragen te stellen en te vertellen over jouw kind. Tijdens het intakegesprek maken we ook direct afspraken voor de wenmomenten. 

Op zoek naar meer informatie of naar het aanmeldformulier? Dat vind je op de website van Plateau Kinderopvang.

Voor vragen kun je ook contact opnemen met Rik Talens, de directeur van ons kindcentrum via (0592) 820570 of  directie@kindcentrum-baggelhuizen.nl.